NHÀ HÀNG SÀNH QUÁN TỪ SƠN

Khách hàng: Anh Việt – Chủ nhà hàng Sành Quán ở Từ Sơn, Bắc Ninh

máy lọc rượu Bắc Ninh

Khách hàng: Anh Việt – Chủ nhà hàng Sành Quán ở Từ Sơn, Bắc Ninh