GIP-WIN 30 LÍT

GIP-WIN 30 LÍT

  • Model: GIPWIN - 1.8
  • Hãng sản xuất: USA
  • Bảo hành: Không bảo hành.
  • Kho hàng: Đặt hàng 30 ngày.
  • Giá bán: 750 USD

 

 


Tính năng công dụng máy lão hóa rượu GIPWIN - 1.8